.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 23 guests online

หมวดหมู่บูรณาการและอื่นๆ

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

40 ResultsPage 1 of 4
ชื่อหนังสือ อาหารเพื่อมนุษยชาติ
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาอาหารเพื่อมนุษยชาติ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-114-3
ชื่อหนังสือ สื่อสารมวลชนเพื่องานส่งเสริม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-818-3
ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 11
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-127-3
ชื่อหนังสือ สาหร่ายปรสิตพืช
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-193-8
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 270 บาท
ISBN 978-974-9934-67-8
ชื่อหนังสือ ศิลปะการดำเนินชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 12
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 255 บาท
ISBN 978-616-556-056-6
ชื่อหนังสือ แลคโตบาซิลลัส: พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 360 บาท
ISBN 978-616-556-239-3
ชื่อหนังสือ มัคคุเทศก์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 190 บาท
ISBN 978-616-556-191-4
ชื่อหนังสือ มรดกอารยธรรมโลก
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-023-8
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 12
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-040-5

«StartPrev1234NextEnd»
sex tubeporno izle