.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 18 guests online

หมวดหมู่สัตวแพทย์

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

10 Results
ชื่อหนังสือ โรคหัวใจในสุนัขและแมว การวินิจฉัยและการรักษา
ผู้แต่ง รศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-279-9
ชื่อหนังสือ คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง ผศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-234-8
ชื่อหนังสือ คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง รศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-234-8
ชื่อหนังสือ การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-532-2
ชื่อหนังสือ การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 160 บาท
ISBN 974-553-911-2
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์สถิติด้วย R: การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางสัตวแพทย์
ผู้แต่ง รศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-249-2
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์สถิติด้วย R: การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางสัตวแพทย์
ผู้แต่ง ผศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-249-2
ชื่อหนังสือ การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง
ผู้แต่ง รศ. น.สพ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-20-3
ชื่อหนังสือ การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง
ผู้แต่ง รศ. น.สพ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2561
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-20-3
ชื่อหนังสือ กฎหมายเกี่ยวกับยาและอาหารสัตว์
ผู้แต่ง รศ.น.สพ.พีระพล อยู่สวัสดิ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 370 บาท ลด 20% เหลือ 296 บาท
ISBN 974-537-134-3
sex tubeporno izle