.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 24 guests online

หมวดหมู่มนุษยศาสตร์ / การท่องเที่ยว / การโรงแรม

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

81 ResultsPage 2 of 9
ชื่อหนังสือ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-165-5
ชื่อหนังสือ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 200 บาท
ISBN 978-974-9934-31-9
ชื่อหนังสือ ภาษาตระกูลไท
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 500 บาท
ISBN 978-616-556-195-2
ชื่อหนังสือ ภาษาญี่ปุ่นการโรงแรม 1
ผู้แต่ง อ.คาซูมิ ศรีจักรวาฬ
ผศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 120 บาท ลด 20% เหลือ 96 บาท
ISBN 974-553-555-9
ชื่อหนังสือ เพลงแบบโคดาย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-554-3
ชื่อหนังสือ เพลงแบบออร์ฟ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-669-8
ชื่อหนังสือ พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-183-9
ชื่อหนังสือ พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-183-9
ชื่อหนังสือ เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 210 บาท
ISBN 978-616-556-103-7
ชื่อหนังสือ ไตพ่าเก่-ภาษาไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 190 บาท ลด 20% เหลือ 152 บาท
ISBN 974-537-909-3

sex tubeporno izle