.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 9 guests online

หมวดหมู่วิศวกรรมศาสตร์

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

66 ResultsPage 4 of 7
ชื่อหนังสือ ระบบควบคุมฝังตัว
ผู้แต่ง อ.ดร.วโรดม ตู้จินดา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-181-5
ชื่อหนังสือ ยางมะตอยน้ำสำหรับงานถนน
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 130 บาท
ISBN 974-537-763-5
ชื่อหนังสือ ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-149-5
ชื่อหนังสือ ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-149-5
ชื่อหนังสือ พื้นฐานการจำลองสถานการณ์เชิงสุ่ม เพื่อการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-150-1
ชื่อหนังสือ พลศาสตร์อัคคีภัย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-184-6
ชื่อหนังสือ พลศาสตร์อัคคีภัย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-221-8
ชื่อหนังสือ พลศาสตร์อัคคีภัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-221-8
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีถนนยางมะตอย
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 300 บาท
ISBN 974-537-896-8

sex tubeporno izle