.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online

หมวดหมู่วิศวกรรมศาสตร์

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

66 ResultsPage 3 of 7
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อน เพื่อการออกแบบและบำรุงรักษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-087-0
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมขนส่ง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-240-9
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมขนส่ง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-240-9
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 270 บาท
ISBN 978-616-556-147-1
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมการทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 400 บาท
ISBN 978-616-556-052-8
ชื่อหนังสือ วิยุตคณิต
ผู้แต่ง อ.วัชรพัฐ เมตตานันท
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-216-4
ชื่อหนังสือ วิยุตคณิต
ผู้แต่ง ผศ.วัชรพัฐ เมตตานันท
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-216-4
ชื่อหนังสือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 390 บาท
ISBN 978-616-556-107-5
ชื่อหนังสือ ระบบควบคุมและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง
ผู้แต่ง อ.ดร.วโรดม ตู้จินดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2561
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-230-0
ชื่อหนังสือ ระบบควบคุมฝังตัว
ผู้แต่ง อ.ดร.วโรดม ตู้จินดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-181-5

sex tubeporno izle