.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 27 guests online

หมวดหมู่วิศวกรรมศาสตร์

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

66 ResultsPage 1 of 7
ชื่อหนังสือ แอสฟัลต์ระบบซูเปอร์เพฟ
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 105 บาท
ISBN 974-537-173-4
ชื่อหนังสือ แอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานถนน
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 250 บาท
ISBN 978-974-9934-46-3
ชื่อหนังสือ อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมพล สกุลหลง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2561
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-227-8
ชื่อหนังสือ อุณหพลศาสตร์ I
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2561
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-225-6
ชื่อหนังสือ อุณหพลศาสตร์ I
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2564
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-225-6
ชื่อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไพโรจน์ ทองประศรี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-206-5
ชื่อหนังสือ หลักการวิศวกรรมระบบราง
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-250-8
ชื่อหนังสือ หลักการวิศวกรรมระบบราง
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-250-8
ชื่อหนังสือ หลักการวิศวกรรมระบบราง
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2564
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-250-8
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์
ผู้แต่ง รศ.ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-220-6

«StartPrev1234567NextEnd»
sex tubeporno izle