.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online

หมวดหมู่บริหารธุรกิจ

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

23 ResultsPage 1 of 3
ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีขั้นต้น (นิตย่า)
ผู้แต่ง ผศ.นิตยา งามแดน
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 275 บาท
ISBN 978-616-556-012-7
ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีขั้นต้น
ผู้แต่ง รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 200 บาท ลด 20% เหลือ 160 บาท
ISBN 978-974-9934-92-0
ชื่อหนังสือ ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง อ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-044-3
ชื่อหนังสือ บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-002-3
ชื่อหนังสือ ธุรกิจการค้าปลีก
ผู้แต่ง ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-170-9
ชื่อหนังสือ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ผู้แต่ง อ.สิตาภา บัวเกษ
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-128-0
ชื่อหนังสือ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ผู้แต่ง อ.ดร.สิตาภา บัวเกษ
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-128-0
ชื่อหนังสือ การเป็นผู้ประกอบการ
ผู้แต่ง ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-266-9
ชื่อหนังสือ การเป็นผู้ประกอบการ
ผู้แต่ง ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-266-9
ชื่อหนังสือ การเงินบุคคล
ผู้แต่ง อ.ศิรินุช อินละคร
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 160 บาท ลด 20% เหลือ 128 บาท
ISBN 978-616-556-008-5

«StartPrev123NextEnd»
sex tubeporno izle