.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2566

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

14 ResultsPage 1 of 2
ชื่อหนังสือ English for Tourism
ผู้แต่ง Asst. Prof.Patsara Pongsukvajchakul, Ph.D.
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 160 บาท
ISBN 978-616-556-273-7
ชื่อหนังสือ Fundamental English Structure
ผู้แต่ง Peangduen Panarook
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-243-0
ชื่อหนังสือ กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-274-4
ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 400 บาท
ISBN 978-616-556-278-2
ชื่อหนังสือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 350 บาท
ISBN 978-611-556-006-6
ชื่อหนังสือ การเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-277-5
ชื่อหนังสือ คู่มือพันธุวิศวกรรมขั้นสูง
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-276-8
ชื่อหนังสือ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ผู้แต่ง อ.ดร.สิตาภา บัวเกษ
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-128-0
ชื่อหนังสือ ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-275-1
ชื่อหนังสือ ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2566
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-275-1

«StartPrev12NextEnd»
sex tubeporno izle