.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 12 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2563

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

22 ResultsPage 1 of 3
ชื่อหนังสือ English for Airline Personnel
ผู้แต่ง Asst. Prof.Piwat Hitakorn
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-222-5
ชื่อหนังสือ English for Ground and Flight Attendants
ผู้แต่ง Chariti Khuanmuang
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-256-0
ชื่อหนังสือ Interacting in Scientific English
ผู้แต่ง Assoc. Prof.Pornsiri Muangsamai, Ph.D.
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-176-1
ชื่อหนังสือ PATHWAYS TO OPPORTUNITY THROUGH ENGLISH
ผู้แต่ง Assoc. Prof.Choosri Banditvilai
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-143-3
ชื่อหนังสือ การคำนวณปรับแก้ในงานสำรวจ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 260 บาท
ISBN 978-616-556-257-7
ชื่อหนังสือ การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-252-2
ชื่อหนังสือ คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง รศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-234-8
ชื่อหนังสือ คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน
ผู้แต่ง ผศ.รุ่งนภา อดิศรมงคล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 265 บาท
ISBN 978-616-556-245-4
ชื่อหนังสือ แคลคูลัสเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-254-6
ชื่อหนังสือ แคลคูลัสเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-254-6

«StartPrev123NextEnd»
sex tubeporno izle