.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2557

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

39 ResultsPage 4 of 4
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 330 บาท
ISBN 978-616-556-140-2
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมการทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 400 บาท
ISBN 978-616-556-052-8
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 270 บาท
ISBN 978-616-556-147-1
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมสำรวจ
ผู้แต่ง รศ.ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห
ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-135-8
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-078-8
ชื่อหนังสือ สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-041-2
ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 11
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-127-3
ชื่อหนังสือ หลักการประกอบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
พิมพ์ครั้งที่ 11
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-109-9
ชื่อหนังสือ หลักสถิติ 1
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-032-0

«StartPrev1234NextEnd»
sex tubeporno izle