.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2557

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

39 ResultsPage 1 of 4
ชื่อหนังสือ Authentic English Texts for Advanced Learners
ผู้แต่ง Asst.Prof.Choosri Banditvilai
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-079-5
ชื่อหนังสือ Fundamental English 2
ผู้แต่ง Patsara Pongsukvajchakul
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 130 บาท
ISBN 978-616-556-136-5
ชื่อหนังสือ Introducing approaches to English language analysis
ผู้แต่ง Montri Tangpijaikul, Ph.D.
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 260 บาท
ISBN 978-616-556-141-9
ชื่อหนังสือ PATHWAYS TO OPPORTUNITY THROUGH ENGLISH
ผู้แต่ง Asst. Prof.Choosri Banditvilai
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-143-3
ชื่อหนังสือ กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-146-4
ชื่อหนังสือ การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้แต่ง อ.จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-067-2
ชื่อหนังสือ การบริหารคุณภาพ
ผู้แต่ง รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-094-8
ชื่อหนังสือ การบัญชีการเงิน
ผู้แต่ง ผศ.นิตยา งามแดน
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-091-7
ชื่อหนังสือ การพยากรณ์การขาย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-148-8

«StartPrev1234NextEnd»
sex tubeporno izle