.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2555

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

44 ResultsPage 5 of 5
ชื่อหนังสือ หลักการประกอบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-064-1
ชื่อหนังสือ หลักการประกอบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-064-1
ชื่อหนังสือ หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง รศ.จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-027-6
ชื่อหนังสือ หลักสถิติ 1
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-032-0

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle