.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 92 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2555

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

44 ResultsPage 4 of 5
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-046-7
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 10
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-040-5
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมการทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 400 บาท
ISBN 978-616-556-052-8
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อน เพื่อการออกแบบและบำรุงรักษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-087-0
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 215 บาท
ISBN 978-974-9934-90-6
ชื่อหนังสือ สถิติ : การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย "R"
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-093-1
ชื่อหนังสือ สัตววิทยา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-006-1
ชื่อหนังสือ สัตววิทยา : ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 175 บาท
ISBN 978-974-9934-58-6
ชื่อหนังสือ สุขภาพเพื่อชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-009-2
ชื่อหนังสือ หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 230 บาท
ISBN 978-974-9934-12-8

sex tubeporno izle