.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 12 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2555

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

44 ResultsPage 1 of 5
ชื่อหนังสือ Reading for Mass Communication
ผู้แต่ง Assoc. Prof.Bhikul Punyaratabandhu
พิมพ์ครั้งที่ 12
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-074-0
ชื่อหนังสือ การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-096-2
ชื่อหนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 140 บาท
ISBN 978-974-9934-32-6
ชื่อหนังสือ การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง ดร.วรดี จงอัศญากุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-099-3
ชื่อหนังสือ การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 160 บาท
ISBN 978-616-556-062-7
ชื่อหนังสือ การบริหารคุณภาพ
ผู้แต่ง รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-094-8
ชื่อหนังสือ การบัญชีการเงิน
ผู้แต่ง ผศ.นิตยา งามแดน
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-091-7
ชื่อหนังสือ การบัญชีต้นทุน หลักการและการประยุกต์
ผู้แต่ง ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 390 บาท
ISBN 978-616-556-086-3
ชื่อหนังสือ การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง
ผู้แต่ง รศ. น.สพ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-20-3
ชื่อหนังสือ การพยากรณ์การขาย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 220 บาท ลด 20% เหลือ 176 บาท
ISBN 978-616-556-051-1

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle