.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 25 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2540

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

25 ResultsPage 1 of 3
ชื่อหนังสือ English in Scientific Context
ผู้แต่ง Asst. Prof.Pornsiri Muangsamai
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 165 บาท
ISBN 974-553-356-4
ชื่อหนังสือ กลยุทธ์ในการฝึกอบรม
ผู้แต่ง อ.พัฒนา สุขประเสริฐ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 165 บาท
ISBN 974-553-357-2
ชื่อหนังสือ การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-388-2
ชื่อหนังสือ การวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 130 บาท
ISBN 974-553-418-8
ชื่อหนังสือ เกษตรกรที่รัก
ผู้แต่ง ศ.ระพี สาคริก
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-426-9
ชื่อหนังสือ ข้าวสาลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 325 บาท
ISBN 974-553-326-2
ชื่อหนังสือ คณิตตรรกศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ภัทรา เตชาภิวาทย์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-409-9
ชื่อหนังสือ คิเนสิโอโลยีเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.ดร.กรรวี บุญชัย
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-405-6
ชื่อหนังสือ คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน
ผู้แต่ง รศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-394-7
ชื่อหนังสือ ชีววิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.กฤษณ์ มงคลปัญญา
ผศ.ดร.อมรา ทองปาน
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-412-9

«StartPrev123NextEnd»
sex tubeporno izle