.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2541

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

42 ResultsPage 1 of 5
ชื่อหนังสือ English in Scientific Context
ผู้แต่ง Asst. Prof.Pornsiri Muangsamai
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 165 บาท
ISBN 974-553-452-8
ชื่อหนังสือ Reading for Mass Communication
ผู้แต่ง Asst. Prof.Bhikul Punyaratabandhu
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 150 บาท
ISBN 974-553-476-5
ชื่อหนังสือ กลยุทธ์ในการฝึกอบรม
ผู้แต่ง ผศ.พัฒนา สุขประเสริฐ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 165 บาท
ISBN 974-553-444-7
ชื่อหนังสือ การตรึงไนโตรเจน : ไรโซเบียม-พืชตระกูลถั่ว
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ วังใน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 220 บาท
ISBN 974-553-485-4
ชื่อหนังสือ การป้องกันและควบคุมมลพิษ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
ผศ.พัฒนา มูลพฤกษ์
ผศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 195 บาท
ISBN 974-553-539-7
ชื่อหนังสือ การผลิตโค-กระบือ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรชัย ชาครียรัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 135 บาท
ISBN 974-553-432-2
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์การถดถอย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ทรงศิริ แต้สมบัติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 195 บาท
ISBN 974-553-445-5
ชื่อหนังสือ การสอนคหกรรมศาสตร์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-421-8
ชื่อหนังสือ การสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของโคได
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 115 บาท
ISBN 974-553-486-2
ชื่อหนังสือ การสอนวิชาเกษตรกรรม
ผู้แต่ง รศ.อรจิต ภูแพ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-511-7

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle