.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2542

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

38 ResultsPage 4 of 4
ชื่อหนังสือ มิติใหม่ของการบริหารงานญี่ปุ่น
ผู้แต่ง รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 90 บาท
ISBN 974-553-569-9
ชื่อหนังสือ วิธีการวิจัยทางสังคมวิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 125 บาท
ISBN 974-553-714-4
ชื่อหนังสือ ศัพท์ในวงการปุ๋ย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 130 บาท
ISBN 974-553-600-8
ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
ผู้แต่ง รศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-648-2
ชื่อหนังสือ สวนสวยช่วยครัว
ผู้แต่ง ผศ.ศศิยา ศิริพานิช
อ.บุบผา คงสมัย
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 90 บาท
ISBN 974-553-693-8
ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-578-8
ชื่อหนังสือ สุขภาพเพื่อชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-576-1
ชื่อหนังสือ หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ผู้แต่ง รศ.อัจฉรีย์ จันทลักขณา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 160 บาท
ISBN 974-553-695-4

«StartPrev1234NextEnd»
sex tubeporno izle