.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2542

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

38 ResultsPage 3 of 4
ชื่อหนังสือ พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 150 บาท
ISBN 974-553-536-2
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์พืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-562-1
ชื่อหนังสือ พืชเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 300 บาท
ISBN 974-553-616-4
ชื่อหนังสือ แพลงก์ตอนพืช
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 600 บาท
ISBN 974-553-640-7
ชื่อหนังสือ ภาษาญี่ปุ่นการโรงแรม 1
ผู้แต่ง อ.คาซูมิ ศรีจักรวาฬ
ผศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 120 บาท ลด 20% เหลือ 96 บาท
ISBN 974-553-555-9
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 115 บาท
ISBN 974-553-570-2
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์สัตว์น้ำและการให้อาหารสัตว์น้ำ
ผู้แต่ง รศ.ดร.เวียง เชื้อโพธิ์หัก
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-573-7
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 215 บาท
ISBN 974-553-614-8
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 150 บาท
ISBN 974-553-575-3

sex tubeporno izle