.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 24 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2542

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

38 ResultsPage 1 of 4
ชื่อหนังสือ Reading for Mass Communication
ผู้แต่ง Asst.Prof.Bhikul Punyaratabandhu
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 150 บาท
ISBN 974-553-694-6
ชื่อหนังสือ กระบวนการเรียนรู้ การบำรุงรักษาและปฏิบัติการชลประทาน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 280 บาท
ISBN 974-553-607-5
ชื่อหนังสือ กลศาสตร์ของวัสดุ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 350 บาท ลด 20% เหลือ 280 บาท
ISBN 974-553-608-3
ชื่อหนังสือ กายวิภาคของพฤกษ์
ผู้แต่ง รศ.เทียมใจ คมกฤส
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 210 บาท
ISBN 974-553-561-3
ชื่อหนังสือ การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-615-6
ชื่อหนังสือ การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-587-7
ชื่อหนังสือ การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-715-2
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์การถดถอย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ทรงศิริ แต้สมบัติ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 195 บาท
ISBN 974-553-567-2
ชื่อหนังสือ การสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของคาร์ล ออร์ฟ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 100 บาท
ISBN 974-553-588-5
ชื่อหนังสือ การสำรวจดิน
ผู้แต่ง รศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 500 บาท
ISBN 974-553-703-9

«StartPrev1234NextEnd»
sex tubeporno izle