.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 17 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2544

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

45 ResultsPage 2 of 5
ชื่อหนังสือ การศึกษาผู้ใหญ่ : ปรัชญาตะวันตกและการปฏิบัติ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 60 บาท ลด 20% เหลือ 48 บาท
ISBN 974-553-970-8
ชื่อหนังสือ การศึกษาเบื้องต้นประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล
ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตติมา อายุตตะกะ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 240 บาท
ISBN 974-553-874-4
ชื่อหนังสือ การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 300 บาท
ISBN 974-537-043-6
ชื่อหนังสือ การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน วิธีมาร์แชลล์
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 110 บาท
ISBN 974-553-992-9
ชื่อหนังสือ การเขียนสารคดี
ผู้แต่ง รศ.ชลอ รอดลอย
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-027-4
ชื่อหนังสือ การเจาะสำรวจดินทางวิศวกรรม : การเจาะสำรวจ เก็บตัวอย่าง และการทดสอบในสนาม
ผู้แต่ง สถาพร คูวิจิตรจารุ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 200 บาท ลด 20% เหลือ 160 บาท
ISBN 974-553-901-5
ชื่อหนังสือ การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 160 บาท
ISBN 974-553-911-2
ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 200 บาท
ISBN 974-553-947-3
ชื่อหนังสือ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์
ผู้แต่ง รศ.กุลวดี มกราภิรมย์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-986-4
ชื่อหนังสือ โคไดสู่การปฏิบัติ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 240 บาท
ISBN 974-553-856-6

sex tubeporno izle