.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 47 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2545

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

42 ResultsPage 3 of 5
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 215 บาท
ISBN 974-537-074-6
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-117-3
ชื่อหนังสือ มรดกอารยธรรมโลก
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-137-8
ชื่อหนังสือ ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผลเขตร้อน
ผู้แต่ง รศ.ดร.กวิศร์ วานิชกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-075-4
ชื่อหนังสือ โรคของผักและการควบคุมโรค
ผู้แต่ง รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-171-8
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-118-1
ชื่อหนังสือ วิธีการวิจัยทางสังคมวิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 125 บาท
ISBN 974-537-129-7
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 215 บาท
ISBN 974-537-030-4
ชื่อหนังสือ ไวน์ : ศาสตร์และศิลป์
ผู้แต่ง ประดิษฐ์ ครุวัณณา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-148-3
ชื่อหนังสือ ศาสนศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.เดือน คำดี
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 200 บาท ลด 20% เหลือ 160 บาท
ISBN 974-537-150-5

sex tubeporno izle