.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 10 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2545

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

42 ResultsPage 1 of 5
ชื่อหนังสือ English for Ground and In-flight Attendants
ผู้แต่ง Asst. Prof.Nattakan Sukchuen
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-151-3
ชื่อหนังสือ English in Scientific Context
ผู้แต่ง Asst. Prof.Pornsiri Muangsamai
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 165 บาท
ISBN 974-537-131-9
ชื่อหนังสือ Sustainable Smallholder Animal Systems in the Tropics
ผู้แต่ง Prof.Charan Chantalakhana
Ms.Pakapun Skunmun
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 250 บาท ลด 20% เหลือ 200 บาท
ISBN 974-537-165-3
ชื่อหนังสือ กล้วย
ผู้แต่ง ศ.เบญจมาศ ศิลาย้อย
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 290 บาท
ISBN 974-537-115-7
ชื่อหนังสือ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-034-7
ชื่อหนังสือ การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัชรี นฤทุม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-056-8
ชื่อหนังสือ การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-162-9
ชื่อหนังสือ การสร้างแบบเสื้อผ้าอุตสาหกรรมระบบเยอรมัน-สตรี
ผู้แต่ง อ.เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-135-1
ชื่อหนังสือ การออกแบบการวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-123-8
ชื่อหนังสือ การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา
ผู้แต่ง รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 300 บาท
ISBN 974-537-076-2

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle