.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2546

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

48 ResultsPage 1 of 5
ชื่อหนังสือ Authentic English Texts for Advanced Learners
ผู้แต่ง Asst.Prof.Choosri Banditvilai
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-247-1
ชื่อหนังสือ Reading for Mass Communication
ผู้แต่ง Asst. Prof.Bhikul Punyaratabandhu
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-325-7
ชื่อหนังสือ กฎหมายเกี่ยวกับยาและอาหารสัตว์
ผู้แต่ง รศ.น.สพ.พีระพล อยู่สวัสดิ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 370 บาท ลด 20% เหลือ 296 บาท
ISBN 974-537-134-3
ชื่อหนังสือ กระบวนการแยกเชิงกลในอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 170 บาท
ISBN 974-537-289-7
ชื่อหนังสือ กายวิภาคของพฤกษ์
ผู้แต่ง รศ.เทียมใจ คมกฤส
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 210 บาท
ISBN 974-537-281-1
ชื่อหนังสือ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ผู้แต่ง ผศ.อำนาจ ธีระวนิช
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 290 บาท
ISBN 974-537-188-2
ชื่อหนังสือ การจัดทรงต้นและการตัดแต่งไม้ผล
ผู้แต่ง รศ.ดร.กวิศร์ วานิชกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-284-6
ชื่อหนังสือ การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้แต่ง รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-212-9
ชื่อหนังสือ การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าและการพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง
ผู้แต่ง ศ.ระพี สาคริก
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 500 บาท
ISBN 974-537-339-7
ชื่อหนังสือ การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-272-2

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle