.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2547

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

46 ResultsPage 5 of 5
ชื่อหนังสือ สเปกโทรสโกปีด้านการวิเคราะห์
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
ผศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 400 บาท
ISBN 974-537-582-9
ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีขั้นต้น
ผู้แต่ง ผศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-471-7
ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีต้นทุน
ผู้แต่ง รศ.วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-446-6
ชื่อหนังสือ หลักการประกอบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-448-2
ชื่อหนังสือ หลักสถิติ 1
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-506-3
ชื่อหนังสือ หลักไวยากรณ์จีนฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง วิภาภรณ์ ภัทรกุลพงษ์ (ฝูเจินจู)
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-450-4

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle