.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 10 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2547

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

46 ResultsPage 1 of 5
ชื่อหนังสือ Authentic English Texts for Advanced Learners
ผู้แต่ง Asst.Prof.Choosri Banditvilai
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-558-6
ชื่อหนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-528-4
ชื่อหนังสือ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-576-4
ชื่อหนังสือ การตลาดระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง อ.อัควรรณ์ แสงวิภาค
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 370 บาท
ISBN 974-537-384-2
ชื่อหนังสือ การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับเลขานุการ
ผู้แต่ง รศ.สิริวรรณ นันทจันทูล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-374-5
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 110 บาท
ISBN 974-537-467-9
ชื่อหนังสือ การสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของคาร์ล ออร์ฟ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-526-8
ชื่อหนังสือ การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตซูเปอร์เพฟ
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-555-1
ชื่อหนังสือ การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์
ผู้แต่ง รศ.ดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที
ผศ.สาธิต โกวิทวที
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 170 บาท
ISBN 974-537-378-8
ชื่อหนังสือ การให้ปุ๋ยทางใบ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-580-2

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle