.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2548

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

54 ResultsPage 4 of 6
ชื่อหนังสือ ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-781-3
ชื่อหนังสือ ผลิตภัณฑ์ประมงของไทย
ผู้แต่ง รศ.มัทนา แสงจินดาวงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-588-8
ชื่อหนังสือ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากสัตว์น้ำ
ผู้แต่ง ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-793-7
ชื่อหนังสือ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-742-2
ชื่อหนังสือ พื้นฐานรัฐศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 230 บาท
ISBN 974-537-686-8
ชื่อหนังสือ เพลงแบบออร์ฟ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-669-8
ชื่อหนังสือ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-745-7
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-795-3
ชื่อหนังสือ ยางมะตอยน้ำสำหรับงานถนน
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 130 บาท
ISBN 974-537-763-5

sex tubeporno izle