.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2548

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

54 ResultsPage 2 of 6
ชื่อหนังสือ การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-799-6
ชื่อหนังสือ การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-689-2
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์การถดถอย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ทรงศิริ แต้สมบัติ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 220 บาท
ISBN 974-537-634-5
ชื่อหนังสือ การสร้างแบบเสื้อผ้าอุตสาหกรรมระบบเยอรมัน-สตรี
ผู้แต่ง อ.เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-682-5
ชื่อหนังสือ การสอนคหกรรมศาสตร์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 220 บาท ลด 20% เหลือ 176 บาท
ISBN 974-537-684-1
ชื่อหนังสือ การสำรวจดิน
ผู้แต่ง ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 500 บาท
ISBN 974-537-575-6
ชื่อหนังสือ การออกแบบการวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-789-9
ชื่อหนังสือ การเงินบุคคล
ผู้แต่ง อ.ศิรินุช อินละคร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-786-4
ชื่อหนังสือ การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
ผู้แต่ง รศ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-532-2
ชื่อหนังสือ ความน่าจะเป็นและทฤษฎีสถิติเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.จิรัชย์ สุขะเกตุ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 280 บาท
ISBN 974-537-773-2

sex tubeporno izle