.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2554

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

39 ResultsPage 4 of 4
ชื่อหนังสือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ผู้แต่ง รศ.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 225 บาท
ISBN 978-616-556-076-4
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ผู้แต่ง ดร.วโรดม ตู้จินดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 295 บาท
ISBN 978-616-556-082-5
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-078-8
ชื่อหนังสือ สุดมุมคิด: จากวิกฤตสู่สงครามการเงินโลก
ผู้แต่ง อ.ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-069-6
ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีขั้นต้น (นิตย่า)
ผู้แต่ง ผศ.นิตยา งามแดน
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 275 บาท
ISBN 978-616-556-012-7
ชื่อหนังสือ หลักการประกอบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-064-1
ชื่อหนังสือ หลักการประกอบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-064-1
ชื่อหนังสือ หลักการโฆษณา
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 250 บาท ลด 20% เหลือ 200 บาท
ISBN 978-616-556-077-1
ชื่อหนังสือ หลักชีววิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 130 บาท
ISBN 978-616-556-072-6

«StartPrev1234NextEnd»
sex tubeporno izle