.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2549

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

45 ResultsPage 5 of 5
ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
ผู้แต่ง รศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-932-8
ชื่อหนังสือ สังคมวิทยา
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ 13
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 135 บาท
ISBN 974-537-920-4
ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-935-2
ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีขั้นต้น
ผู้แต่ง ผศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-844-5
ชื่อหนังสือ หลักอนุกรมวิธานสัตว์
ผู้แต่ง รศ.ดร.วีรยุทธ์ เลาหะจินดา
อ.วุฒิ ทักษิณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-892-5

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle