.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 23 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2550

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

43 ResultsPage 1 of 5
ชื่อหนังสือ Applied English Structure
ผู้แต่ง Asst. Prof.Pacharaprapa Adulavidhaya, Ph.D.
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 100 บาท
ISBN 978-974-9934-43-2
ชื่อหนังสือ English for Ground and In-flight Attendants
ผู้แต่ง
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 100 บาท
ISBN 978-974-9934-44-9
ชื่อหนังสือ Reading for Mass Communication
ผู้แต่ง Assoc. Prof.Bhikul Punyaratabandhu
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 180 บาท
ISBN 978-974-9934-02-9
ชื่อหนังสือ การกลายพันธุ์ : เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง รศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 230 บาท
ISBN 978-974-9934-39-5
ชื่อหนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 140 บาท
ISBN 978-974-9934-32-6
ชื่อหนังสือ การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 160 บาท
ISBN 978-974-9934-41-8
ชื่อหนังสือ การบริหารวิศวกรรมคุณค่า
ผู้แต่ง รศ.เลิศชัย ระตะนะอาพร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 180 บาท
ISBN 978-974-9934-45-6
ชื่อหนังสือ การบัญชีการเงิน
ผู้แต่ง อ.นิตยา งามแดน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 300 บาท
ISBN 978-974-9934-13-5
ชื่อหนังสือ การผลิตไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กในเขตร้อน
ผู้แต่ง ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-977-8
ชื่อหนังสือ การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง
ผู้แต่ง ผศ. น.สพ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-20-3

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle