.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 18 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2551

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

47 ResultsPage 5 of 5
ชื่อหนังสือ สุขภาพเพื่อชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 200 บาท
ISBN 978-974-9934-68-5
ชื่อหนังสือ หลักการจัดการลุ่มน้ำ
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 320 บาท
ISBN 978-974-9934-66-1
ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีขั้นต้น
ผู้แต่ง รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 200 บาท ลด 20% เหลือ 160 บาท
ISBN 978-974-9934-92-0
ชื่อหนังสือ หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง ผศ.จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 200 บาท
ISBN 978-974-9934-76-0
ชื่อหนังสือ หลักชีววิทยา
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 130 บาท
ISBN 978-974-9934-72-2
ชื่อหนังสือ อินเดีย : อดีต-ปัจจุบัน
ผู้แต่ง รศ.สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ
ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 295 บาท
ISBN 978-974-9934-62-3
ชื่อหนังสือ แอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานถนน
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 250 บาท
ISBN 978-974-9934-46-3

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle