.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2551

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

47 ResultsPage 1 of 5
ชื่อหนังสือ English for Psychology
ผู้แต่ง Assist. Prof.Boonthong Itthipanya
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 110 บาท ลด 20% เหลือ 88 บาท
ISBN 978-974-9934-83-8
ชื่อหนังสือ การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้แต่ง จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 180 บาท
ISBN 978-974-9934-80-7
ชื่อหนังสือ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ผู้แต่ง รศ.อำนาจ ธีระวนิช
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 290 บาท
ISBN 978-974-9934-52-4
ชื่อหนังสือ การตลาดบริการ
ผู้แต่ง รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 130 บาท
ISBN 978-974-9934-74-6
ชื่อหนังสือ การตลาดระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง ผศ.อัควรรณ์ แสงวิภาค
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 370 บาท
ISBN 978-974-9934-57-9
ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทานแมลง
ผู้แต่ง รศ.นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 185 บาท ลด 20% เหลือ 148 บาท
ISBN 978-974-9934-81-4
ชื่อหนังสือ การพยากรณ์การขาย
ผู้แต่ง อ.นิภา นิรุตติกุล
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 180 บาท
ISBN 978-974-9934-89-0
ชื่อหนังสือ การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัชรี นฤทุม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-49-4
ชื่อหนังสือ การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 140 บาท
ISBN 978-974-9934-91-3
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วินัย พุทธกูล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 230 บาท
ISBN 978-974-9934-84-5

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle