.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2552

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

36 ResultsPage 4 of 4
ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาของพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รศ.ดร.มาลี ณ นคร
รศ.ดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์
รศ.ดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-011-5
ชื่อหนังสือ สังคมวิทยา
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ 14
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 135 บาท
ISBN 978-611-556-000-4
ชื่อหนังสือ สัตววิทยา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-006-1
ชื่อหนังสือ สุขภาพเพื่อชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-009-2
ชื่อหนังสือ หลักการบัญชีขั้นต้น (นิตยา)
ผู้แต่ง ผศ.นิตยา งามแดน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 275 บาท
ISBN 978-611-556-012-7
ชื่อหนังสือ หลักการประกอบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 120 บาท
ISBN 978-611-556-008-0

«StartPrev1234NextEnd»
sex tubeporno izle