.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 13 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2552

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

36 ResultsPage 1 of 4
ชื่อหนังสือ Applied English Structure
ผู้แต่ง Asst. Prof.Pacharaprapa Adulavidhaya, Ph.D.
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 100 บาท
ISBN 978-616-556-015-3
ชื่อหนังสือ Authentic English Texts for Advanced Learners
ผู้แต่ง Asst.Prof.Choosri Banditvilai
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 150 บาท
ISBN 978-611-556-004-2
ชื่อหนังสือ Physical Biochemistry : Principle and Applications
ผู้แต่ง Assist. Prof. , Ph.D.Somchai Pornbanlualap
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-014-6
ชื่อหนังสือ Reading for Mass Communication
ผู้แต่ง Assoc. Prof.Bhikul Punyaratabandhu
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 180 บาท
ISBN 978-611-556-010-3
ชื่อหนังสือ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง อ.ดร.วิโรจน์ เดชนำบัญชาชัย
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 180 บาท ลด 20% เหลือ 144 บาท
ISBN 978-611-556-005-9
ชื่อหนังสือ การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 280 บาท
ISBN 978-974-9934-95-1
ชื่อหนังสือ การบัญชีการเงิน
ผู้แต่ง ผศ.นิตยา งามแดน
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 300 บาท
ISBN 978-611-556-007-3
ชื่อหนังสือ การบัญชีทั่วไป
ผู้แต่ง ผศ.วรรณวิภา คูสกุล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 270 บาท
ISBN 978-616-556-010-8
ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 235 บาท
ISBN 978-974-9934-88-3
ชื่อหนังสือ การฝึกด้วยน้ำหนักเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.อภิลักษณ์ เทียนทอง
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 190 บาท ลด 20% เหลือ 152 บาท
ISBN 978-616-556-012-2

«StartPrev1234NextEnd»
sex tubeporno izle