.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 17 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2553

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

41 ResultsPage 4 of 5
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมการทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 400 บาท
ISBN 978-616-556-052-8
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-053-5
ชื่อหนังสือ ศิลปะการดำเนินชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 10
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 255 บาท
ISBN 978-616-556-056-6
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-021-4
ชื่อหนังสือ สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์

พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-041-2
ชื่อหนังสือ สารปรับปรุงดิน
ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะ ดวงพัตรา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-024-5
ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 10
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-035-1
ชื่อหนังสือ หลักการประกอบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-033-7
ชื่อหนังสือ หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง รศ.จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-027-6
ชื่อหนังสือ หลักสถิติ 1
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-032-0

sex tubeporno izle