.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 22 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2553

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

41 ResultsPage 3 of 5
ชื่อหนังสือ ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1945 - ปัจจุบัน
ผู้แต่ง ศ.สมร นิติทัณฑ์ประภาศ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-019-1
ชื่อหนังสือ ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-042-9
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 85 บาท
ISBN 978-616-556-034-4
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 100 บาท
ISBN 978-616-556-036-8
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 100 บาท
ISBN 978-616-556-049-8
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-046-7
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-040-5
ชื่อหนังสือ มรดกอารยธรรมโลก
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-023-8
ชื่อหนังสือ ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง อ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-044-3
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 260 บาท
ISBN 978-616-556-037-5

sex tubeporno izle