.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 7 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2553

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

41 ResultsPage 1 of 5
ชื่อหนังสือ An Introduction to the Freshwater Bryozoans of Thailand
ผู้แต่ง Timothy S. Wood
Patana Anurakpongsatorn
Jukkrit Mahujchariyawong
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 240 บาท ลด 20% เหลือ 192 บาท
ISBN 978-616-556-020-7
ชื่อหนังสือ READ ALL ABOUT IT : English in Newspapers
ผู้แต่ง Asst.Prof.Choosri Banditvilai
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-017-7
ชื่อหนังสือ Reading for Mass Communication
ผู้แต่ง Assoc. Prof.Bhikul Punyaratabandhu
พิมพ์ครั้งที่ 10
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-048-1
ชื่อหนังสือ การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 160 บาท
ISBN 978-616-556-026-9
ชื่อหนังสือ การบริหารธุรกิจยุคใหม่ด้วยการวิจัยดำเนินงาน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 330 บาท
ISBN 978-616-556-038-2
ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 235 บาท
ISBN 978-616-556-054-2
ชื่อหนังสือ การพยากรณ์การขาย
ผู้แต่ง ผศ.นิภา นิรุตติกุล
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-051-1
ชื่อหนังสือ การสื่อสารในองค์การ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-039-9
ชื่อหนังสือ การออกแบบการวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-029-0
ชื่อหนังสือ การออกแบบทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-031-3

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle