.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 43 guests online

หนังสือที่จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ มก.

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้อง 306  ชั้น 3
อาคารวิทยบริการ (ตรงข้ามอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
โทรศัพท์ (ภายใน) 2020, 2021


(ค่าขนส่ง 50 บาท  สั่งซื้อครบ 700 บาท  ฟรีค่าขนส่ง)

ค้นหาหนังสือ

79 ResultsPage 6 of 8
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พิมพ์ครั้งที่ 17
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-083-2
ชื่อหนังสือ มลพิษทางดิน
ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์์พัฒนา
ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู
ผศ.ดร.แสงดาว เขาแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-186-0
ชื่อหนังสือ มะขามป้อม
ผู้แต่ง นายนคร เหลืองประเสริฐ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 100 บาท ลด 20% เหลือ 80 บาท
ISBN 978-616-556-113-6
ชื่อหนังสือ ยางมะตอยน้ำสำหรับงานถนน
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 130 บาท
ISBN 974-537-763-5
ชื่อหนังสือ เรขาคณิตวิเคราะห์
ผู้แต่ง รศ.ภัทรา เตชาภิวาทย์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 130 บาท ลด 20% เหลือ 104 บาท
ISBN 974-553-407-2
ชื่อหนังสือ โรคถั่วลิสง
ผู้แต่ง ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2540
ราคา 200 บาท ลด 20% เหลือ 160 บาท
ISBN 974-553-395-5
ชื่อหนังสือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ผู้แต่ง รศ.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 225 บาท ลด 20% เหลือ 180 บาท
ISBN 978-616-556-076-4
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 260 บาท
ISBN 974-537-118-1
ชื่อหนังสือ วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้แต่ง รศ.อนันต์ชัย เขื่อนธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 400 บาท
ISBN 974-537-803-8

sex tubeporno izle