.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือประเภท e-Book

ค้นหาหนังสือ

245 ResultsPage 25 of 25
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-232-4
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-213-3
ชื่อหนังสือ แคลคูลัสเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-254-6
ชื่อหนังสือ แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-253-9

«StartPrev2122232425NextEnd»
sex tubeporno izle