.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 41 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-021-4
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์เมือง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 170 บาท
ISBN 974-537-552-7
sex tubeporno izle