.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 13 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ การประเมินผลภาษาไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-987-2
ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยด้านการอ่าน
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-703-1
sex tubeporno izle