.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 31 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ การป้องกันและควบคุมมลพิษ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
ผศ.พัฒนา มูลพฤกษ์
ผศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 195 บาท
ISBN 974-553-539-7
ชื่อหนังสือ เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและกรณีศึกษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 270 บาท
ISBN 974-537-521-7
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-059-7
sex tubeporno izle