.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 22 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร
ผู้แต่ง รศ.บรรลุ พุฒิกร
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
อ.เอื้อ สิริจินดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-837-2
sex tubeporno izle