.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร
ผู้แต่ง ดร.วีรานุช หลาง
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 130 บาท
ISBN 978-616-556-100-6
ชื่อหนังสือ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วีรานุช หลาง
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 140 บาท
ISBN 978-616-556-068-9
sex tubeporno izle