.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและพัฒนาการของพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-254-4
ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาของพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รศ.ดร.มาลี ณ นคร
รศ.ดร.สรียา ตันติวิวัฒน์
ดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 215 บาท
ISBN 978-616-556-111-2
sex tubeporno izle