.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 130 บาท
ISBN 974-553-813-2
ชื่อหนังสือ คู่มือวิธีการเก็บและวิเคราะห์แพลงก์ตอน
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
โสภณา บุญญาภิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-277-3
ชื่อหนังสือ แพลงก์ตอนพืช
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 600 บาท
ISBN 974-553-902-3
ชื่อหนังสือ แพลงก์ตอนสัตว์
ผู้แต่ง ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2543
ราคา 600 บาท
ISBN 974-553-812-4
sex tubeporno izle