.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : หลักการและเทคนิค
ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 190 บาท
ISBN 974-537-073-8
sex tubeporno izle