.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 27 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิจัยในชั้นเรียน
ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-008-8
ชื่อหนังสือ การออกแบบการวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-090-0
sex tubeporno izle