.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 44 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ โพรโทซัววิทยา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 320 บาท
ISBN 974-537-375-3
ชื่อหนังสือ โพรโทซัวในแหล่งน้ำจืด
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 390 บาท
ISBN 974-537-937-9
ชื่อหนังสือ สัตววิทยา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-006-1
ชื่อหนังสือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง I โพรโทซัว ถึง ทาร์ดิกราดา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 360 บาท
ISBN 974-537-107-6
ชื่อหนังสือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง II แอนเนลิดา ถึง โพรโทคอร์ดาทา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 500 บาท
ISBN 974-537-108-4
sex tubeporno izle