.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online
ค้นหาหนังสือ
รายชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ วิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 420 บาท
ISBN 978-616-556-242-3
ชื่อหนังสือ สถิติ : การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย "R"
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-093-1
sex tubeporno izle